USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
جاڭالىقتار

نۇر-سۇلتاندا جاسوسپىرىمدەر تەاتر كۇزەتشىسىن سوققىعا جىقتى - ۆيدەو

7 جەلتوقسان 13:54
:ءبولىسۋ
نۇر-سۇلتاندا جاسوسپىرىمدەر تەاتر كۇزەتشىسىن سوققىعا جىقتى - ۆيدەو

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلوردانىڭ «102» نومىرىنە كامەلەت جاسىنا تولماعانداردىڭ قونايەۆ كوشەسىندە تەاتر كۇزەتشىسىن سوققىعا جىققانى تۋرالى حابارلاما كەلىپ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات نۇر-سۇلتان قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنە سىلتەمە جاساپ.

وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋ بارىسىندا 14-16 جاستاعى جاسوسپىرىمدەردىڭ ساعات 18:30 شاماسىندا تەاتر جانىنداعى الاڭعا كەلىپ، سكەيت تەپكەنى انىقتالدى. تەاتر كۇزەتشىسى بالالاردىڭ جانىنا كەلىپ، ولارعا ەسكەرتۋ جاساعان.

جاسوسپىرىمدەر كۇزەتشىنىڭ سوزىنە قۇلاق اسپاي، ونى بالاعاتتاپ جىبەردى. سول كەزدە ەر ادام ولاردىڭ ءبىرىنىڭ سومكەسى مەن سكەيتىن قولىنا الىپ، پوليتسيانى شاقىرماق بولدى. جاسوسپىرىمدەر ونى جان- جاقتان سوققىعا جىقتى.

«ەسىل» اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى وقيعانىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارىن پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزدى. قازىرگى كەزدە اتالعان فاكتى بويىنشا «بۇزاقىلىق» فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. كامەلەتتىك جاسقا تولماعاندار پوليتسيانىڭ ارنايى ەسەبىنە الىندى.

ولاردىڭ اتا-اناسىنا قاتىستى ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ كودەكسىنىڭ 127-بابى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اتا-انالاردى بالالارىنىڭ ءجۇرىس- تۇرىسىن قاداعالاپ، زاڭعا قايشى ارەكەتتەردى جاساۋ ءۇشىن ارتىلاتىن جاۋاپكەرشىلىكتى ءتۇسىندىرۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى.:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049

مۇراعات