+7 (701) 759 90 19
USD 425.78 EUR 494.08
RUB 5.98 CNY 66.23
جاڭالىقتار

قاراعاندىدا ەر ادامنىڭ قۇلدىقتا بولعانى تۋرالى ءىس قاراستىرىلىپ جاتىر

24 قىركۇيەك 18:27
:ءبولىسۋ
قاراعاندىدا ەر ادامنىڭ قۇلدىقتا بولعانى تۋرالى ءىس قاراستىرىلىپ جاتىر

قاراعاندى. قازاقپارات - قاراعاندىلىق پوليتسەيلەر الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان بەينەحابارلاعا قاتىستى وقيعانىڭ ءمان- جايىن انىقتاۋدا. كادردا ەر ادام ونى ءبىر جىگىت ەڭبەك قۇلدىعىندا ۇستاعانىن جانە ۇرىپ- سوققانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۇرعىنى بەينە ءوتىنىش جازىپ، وندا ول قاراعاندىنىڭ ماڭىندا ەڭبەك قۇلدىعىندا ۇستالعانى تۋرالى حابارلايدى. ەر ادام ونىڭ جۇمىس بەرۋشىسى اتقارعان جۇمىسى ءۇشىن قارىزىن تولەمەگەنىنە، سونداي- اق ونى بىرنەشە اي بويى ۇرىپ- سوعىپ وتىرعانىنا شاعىمدانادى.

«تامىز ايىندا مەن ماراتقا جۇمىسقا تۇردىم. جەلەزينسك اۋدانىنا بارىپ، وندا ءبىر نىساندى وڭدەدىك. ول ماعان ەڭبەكاقىمدى تولەمەدى. مەن ودان جالاقىمدى سۇراعاندا، ول مەنى ۇرىپ- سوقتى. سودان كەيىن قاراعاندىعا ەكىنشى نىسانعا باردىق. وندا دا جۇمىس ىستەدىك. سودان كەيىن مەن تاعى دا جالاقى سۇرادىم. ول مەنى تاعى ۇردى. 21- قىركۇيەكتە مەن تۇسكى ۋاقىتتا قاشىپ كەتتىم. مارات مەنىڭ ۇيالى تەلەفونىمدى الىپ قويدى. سونداي- اق، مەنىڭ قۇجاتتارىم، جەكە زاتتارىم سول جەردە قالدى. بريگادانىڭ التى ادامىنان قازىر ەكى ادام قالدى. بىرەۋى - قىرعىزستان ازاماتى. جۇمىس ىستەيمىز، اقشامىزدى سۇرايمىز. ءبىراق ولار بىزگە بەرمەيدى. تەك مەزگىل- مەزگىل ۇرىپ- سوعادى. مەنىڭ جالاقىمدى تولەۋگە كومەكتەسۋدى جانە ونى ۇرىپ- سوعۋ فاكتىسى بويىنشا جاۋاپقا تارتۋدى سۇرايمىن. كومەك سۇرايمىن»، - دەيدى ەر ادام.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل ءىستىڭ ءمان- جايىن انىقتاپ جاتقانىن مالىمدەدى.

«الەۋمەتتىك جەلىلەرگە مونيتورينگ جۇرگىزۋ بارىسىندا ەر ادامعا اتقارىلعان جۇمىس ءۇشىن اقشا تولەمەۋ جانە جۇمىس بەرۋشى تاراپىنان ۇرىپ- سوعۋ فاكتىسى بويىنشا بەينەوتىنىش جولداندى. اتالعان فاكتى قاراعاندى قالاسىنىڭ پوليتسيا باسقارماسىندا تىركەلدى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ۆيدەو اۆتورىنىڭ - پاۆلودار وبلىسىنىڭ 41 جاستاعى تۇرعىنىنىڭ كىم ەكەنىن انىقتادى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ ورنالاسقان جەرى انىقتالىپ جاتىر»، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

اۆتور: اگاتا مۋحامەدجانوۆا


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات