+7 (701) 759 90 19
-20 °С : نۇر-سۇلتان
-2 °С : الماتى
USD 418.67 EUR 507.64
RUB 5.71 CNY 64.74
جاڭالىقتار

بريتانيا ماماندارى قازاق پوەزياسىن اعىلشىن تىلىنە اۋدارۋدى ۇيرەنەدى

2 جەلتوقسان 12:14
:ءبولىسۋ
بريتانيا ماماندارى قازاق پوەزياسىن اعىلشىن تىلىنە اۋدارۋدى ۇيرەنەدى

لوندون. قازاقپارات - بريتانيا پوەزيا اۋدارما ورتالىعىندا زاماناۋي قازاق پوەزياسىن ساۋاتتى اۋدارۋ بويىنشا سەمينارلارعا قاتىسىپ جاتىر، دەپ حابارايدى قازاقپارات.

اعىلشىن ءتىلدى اۋديتوريانى قازاق پوەزياسىمەن جانە مادەنيەتىمەن تانىستىرۋعا باعىتتالعان بىرەگەي جوبانى ۇيىمداستىرۋعا قازاقستاننىڭ ۇلى بريتانياداعى ەلشىلىگى جانە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق اۋدارما بيۋروسى اتسالىسقان. ءبىر اي بويى وتەتىن التى سەمينار اياسىندا بريتانيالىق اقىندار، اۋدارماشىلار مەن پوەزيا سۇيەر قاۋىم ولجاس سۇلەيمەنوۆ، گۇلنار سالىقباي، تەمىرحان مەدەتبەك، اقبەرەن ەلگەزەك، تاناكوز تولقىن قىزى جانە ەرلان ءجۇنىس سياقتى تانىمال قازاقستاندىق اقىنداردىڭ ولەڭدەرىنىڭ اعىلشىن تىلىندەگى جەتىلدىرىلگەن نۇسقالارىن جاساۋ بويىنشا جۇمىس جاساماق. قازاقستاندىق اۋدارماشى ءاسيا يسەمبەرديەۆا بريتانيالىق ماماندارعا ولەڭدەردىڭ قازاق تىلىنەن اعىلشىن تىلىنە سوزبە-ءسوز اۋدارمالارىن ۇسىنۋدا.

شاراعا اتاقتى بريتانيالىق اقىندار دجون ستوۋن مەن ليز بەرري مودەراتور رەتىندە قاتىسىپ جاتىر. پوەزيا اۋدارما ورتالىعىنىڭ سەمينارلارىندا قازاقستاندىق اۆتورلاردىڭ ءومىرباياندارىنا، ەلىمىزدىڭ مەنتاليتەتى مەن مادەني ەرەكشەلىكتەرىنە، ادەبي داستۇرلەرىمىزگە ۇلكەن ءمان بەرىلەدى. مۇنىڭ ءبارى اۋدارمالاردى مەيلىنشە ءتۇپنۇسقاعا جاقىن ەتىپ ءتارجىمالاۋعا جانە اعىلشىن تىلىندە اۋەزدى ەستىلۋىنە ىقپال ەتپەك. ءبىرىنشى سەمينار قازاقتىڭ كورنەكتى اقىنى، ادەبيەتتانۋشى، ساياساتكەر جانە انتيادرولىق قوزعالىستىڭ بەلسەندىسى ولجاس سۇلەيمەنوۆتىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالدى.

ونىڭ «قۇمىراعا قۇيىلعان كەز- كەلگەن ىلعال» ولەڭى ءمانى مەن ماعىناسى، سونداي-اق تۋىندى دۇنيەگە كەلگەن جاعدايلارعا قاراي تالداۋدان ءوتتى. سەميناردىڭ قورىتىندى ءونىمى ولجاس سۇلەيمەنوۆتىڭ اۋدارىلعان ولەڭى تۇرىندە پوەزيا اۋدارما ورتالىعىنىڭ سايتىنان تابۋعا بولادى. وعان قوسا سايت قولدانۋشىلارى الداعى سەمينارلارعا ونلاين قاتىسۋ ءۇشىن تىركەلە الادى.

پوەزيا اۋدارما ورتالىعىن 2004 -جىلى بريتانيالىق اقىن جانە اۋدارماشى سارا ماگۋاير قۇرعان. ۇيىمنىڭ ماقساتى ءاعىلشىنتىلدى اۋديتوريانى الەمنىڭ جەتەكشى اقىندارىمەن تانىستىرۋ، سونداي- اق ۇلىبريتانياداعى مادەني ءارالۋاندىلىقتى دامىتۋ. ايتا كەتۋ كەرەك شاراعا مودەراتورلىق ەتۋشىلەر الەمگە اتى شىققان شىعارماشىلىق وكىلدەرى. ماسەلەن، دجون ستوۋن ءوزىنىڭ «قولدان جاسالعان دۇنيەلەر مەكتەبى» (School of Forgery) اتتى دەبيۋتتىك ولەڭدەر جيناعىمەن بەلگىلى.

ول سونداي-اق «جامان جىگىت كاتۋلل» - ەجەلگى ريم اقىنى گاي ۆالەريي كاتۋللدىڭ ەڭبەكتەرىن جاڭاشا اۋدارعان زاماناۋي اۆتور رەتىندە تانىمال. بۇل تۋىندى «The Guardian» باسىلىمىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا 2018 -جىلدىڭ ەڭ ۇزدىك 10 پوەتيكالىق انتولوگياسىنىڭ تىزىمىنە ەنگەن. ليز بەرري بولسا، ەڭ ۇزدىك ولەڭى ءۇشىن 2018 -جىلعى «Forward Prize for Poetry» سىيلىعىنىڭ يەگەرى اتانعان. ونىڭ العاشقى «قارا ەل» (Black Country) جىر جيناعىن پوەزيا قوعامى جوعارى باعالاعان. بەرري سومەرسەت موەم سىيلىعىن، دجەففري فابەر مەموريالدى سىيلىعىن جانە 2014 -جىلى ەڭ جاقسى دەبيۋتتىك ولەڭدەر جيناعى ءۇشىن «Forward Prize for Poetry» سىيلىعىن يەمدەنگەن.

اۆتور: عالىمجان قارامان ۇلى


:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049
رەداكتور
ريزابەك نۇسىپبەك
ريزابەك نۇسىپبەك
954-049
رەداكتور
بەيسەن سۇلتان
بەيسەن سۇلتان
954-049

مۇراعات